Ga naar de inhoud

Privacy

BollyWolly respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij registreren enkel de gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven.

Wat registreren wij?

Voor het uitvoeren van opdrachten en bestellingen registreren wij van onze klanten; naam (evt. bedrijfsnaam), adres, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en de bestelling of opdracht zelf. Wij gaan niet na wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens absoluut niet tot uw persoon. De persoonsgebonden gegevens slaan wij voornamelijk op voor een optimale verwerking van uw bestelling. Verder worden bezoeken aan de website voor statistische en marketing doeleinden geregistreerd, deze zijn niet persoonsgebonden.
BollyWolly registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, politiek voorkeur en dergelijke.

Wat doen wij met de gegevens?

Klantgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van en voor communicatie over opdrachten en bestellingen. Verder worden klanten via mailings op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij BollyWolly. Klantgegevens worden nooit aan derden verstrekt als dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van opdrachten en bestellingen. Zo moeten naam en adres worden doorgegeven aan de vervoerder. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en u heeft het recht om de persoonsgegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast kunt u zich uitschrijven voor mailings.

Nieuwsbrieven.

Wanneer u uzelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan word uw e-mailadres door ons bewaard. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven. Dit staat in elke nieuwsbrief op een duidelijke en voordehand liggende manier vermeld. Mocht u er via de betreffende manier niet in slagen om uw aanmelding te beëindigen dan kunt u ons bij uitzondering schriftelijk op de hoogte stellen.

Cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. BollyWolly gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze shop en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij BollyWolly geen cookies ontvangt.
Cookies zijn ongevaarlijk voor uw computer. Cookies kunnen de volgende acties absoluut niet uitvoeren: cookies kunnen geen virussen overbrengen, cookies kunnen geen gegevens van de harde schijf uitlezen. Uw e-mailadres kan door het gebruik van cookies niet gelezen worden. Er kunnen niet ongemerkt e-mails verstuurd worden. Cookies kunnen niet door andere webservers uitgelezen worden.